Alle verspreidvormen
Scherpe tarieven
Eenvoudig bestellen
Snel laten verspreiden

Aanleverspecificaties voor drukwerk verspreiding

Om je drukwerk goed te kunnen verwerken dient deze aan de volgende aanleverspecificaties voor drukwerk te voldoen:

Afmeting

 • Lengte*: minimaal 148mm maximaal 330mm
 • Breedte: minimaal 100mm maximaal 240mm
 • Dikte: maximaal 8mm**

*Lengte wordt gemeten langs de vouw- of bindzijde/dichte zijde van de folder
**Dikte bij minimale afmetingen, is maximaal 4mm

N.B.: Indien het aangeleverde drukwerk een afwijkende maatvoering heeft dan toegestaan worden er extra kosten in rekening gebracht. Aanlevering van drukwerk met afwijkende maatvoering uitsluitend mogelijk na overleg.

Papier

Minimum gewicht standaard papier:

 • 1 vel: 80 g/m²
 • 2 vel: 57 g/m²
 • >4 vel: 47 g/m²

Minimum gewicht machine coated:

 • 1 vel: 90 g/m²
 • 2 vel: 57 g/m²
 • >4 vel: 47 g/m²
 • De richtlijn voor machinegeschikte zendingen is dat het papier maximaal 200 g/m² mag wegen en 100 g/m² per drukwerk exemplaar.
 • Het drukwerk heeft minimaal één rechte zijde.
 • Ieder drukwerk dient voorzien te zijn van minimaal één in zijn geheel gesloten (rug) zijde om machinaal verwerkt te kunnen worden.
 • Gevouwen drukwerk of drukwerk met meerdere pagina’s dient te zijn voorzien van minimaal één in zijn geheel gesloten (rug)zijde om machinaal verwerkt te kunnen worden.
 • Drukinkt mag niet afgeven.
 • De geschiktheid van afwijkende formaten en gewichten wordt per geval bepaald.
 • De kwaliteit van drukwerk en de aanlevering zijn bepalend voor de kwaliteit van de verwerking.

Drukwerk varianten

Het volgende drukwerk is beperkt en onder voorwaarden machinaal verwerkbaar. Deze drukwerkvarianten dienen vooraf machinaal getest te worden:

 • In folie verpakte producten en stickervellen
 • Alle vormen die afwijken van rechthoekig
 • Drukwerk aan voor- of achterzijde dubbelgevouwen
 • Drukwerk gedeeltelijk voorzien van een of meerdere perforaties
 • Glad drukwerk
 • Ex-cart/outsert: buitenflap die kleiner is dan brochure

Niet machinaal verwerkbaar

 • Plastic en papieren tassen
 • Zigzag gevouwen producten
 • Volledig gestanste vormen

Drukwerk aanleveren Nederland

 • Bundels van maximaal 500 exemplaren met een maximum gewicht van 7 kg per pak.
 • Boven een bundelinhoud van 300 stuks een maximum van 2 slagen aanhouden (bijvoorbeeld: bundelinhoud 500 stuks = 2×250). In geval van meer slagen per bundel wordt de partij als niet machine geschikt gekwalificeerd (alleen bij geseald verspreiden).
 • De bundels drukwerk zijn van gelijke omvang/inhoud.
 • De pakken kruislings binden. Banderollen zijn niet toegestaan.
 • Niet te strak bundelen (voorkomt scheuren van exemplaren).
 • Geen scheef of onjuist gesneden drukwerk. Geen omgekrulde ruggen.
 • Drukwerk recht en netjes op de pallets of rolcontainers stapelen.
 • Indien aanlevering geschiedt in dozen, altijd in overleg met je contactpersoon bij Foldervisie.nl (alleen bij geseald verspreiden).
 • De benaming van het drukwerk moet zichtbaar getoond worden.
 • Edities, naam en/of adreswissels per indruk gescheiden per pallet aanleveren.
 • De naam en het adres van de dealer/ filiaalhouder zichtbaar vermelden op de boven- c.q. onderzijde van elk pak en op het drukwerk.
 • Het afgeleverde drukwerk moet begeleid worden met een vrachtbrief.

Aanlevering drukwerk België

 • Bundels van maximaal 500 exemplaren met een maximum gewicht van 7 kg per pak.
 • De bundels drukwerk zijn van gelijke omvang/inhoud en liggen om en om per 50 of 100 stuks.
 • De pakken kruislings binden.
 • Niet te strak bundelen (voorkomt scheuren van exemplaren).
 • Geen scheef of onjuist gesneden drukwerk. Geen omgekrulde ruggen.
 • Drukwerk recht en netjes op de pallets of rolcontainers stapelen.
 • Indien aanlevering geschiedt in dozen, altijd in overleg met je contactpersoon bij Foldervisie.nl (alleen bij verspreiding via Bpost).
 • De benaming van het drukwerk moet zichtbaar getoond worden.
 • Edities, naam en/of adreswissels per indruk gescheiden per pallet aanleveren.
 • De naam en het adres van de dealer/ filiaalhouder zichtbaar vermelden op de boven- c.q. onderzijde van elk pak en op het drukwerk.
 • Het afgeleverde drukwerk moet begeleid worden met een vrachtbrief.

Aanleverspecificaties voor drukwerk

 

 

 

 

Op pallets aanleveren                                                                  

 • Het drukwerk leveren op Europallet formaat 80 x 120.
 • Pallets met drukwerk moeten stapelbaar zijn.
 • De bundels dienen zodanig gestapeld en afgebonden te zijn, dat tijdens het transport geen materiaal van de pallets af kan vallen.
 • Pallets dienen voorzien te zijn van een palletkaart op de korte en lange zijde.
 • Het maximale gewicht van de pallet is 800 kg (pallet inbegrepen).
 • De maximale hoogte van de pallet bedraagt 150 cm (pallet inbegrepen).

Op de palletkaart dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

 • De benaming van het drukwerk
 • Het aantal bundels
 • Het aantal exemplaren per bundel
 • Totaal aantal exemplaren op pallet
 • Verspreidweek
 • Drukker

De vrachtbrief vermeld tenminste de volgende items:

 • De opdrachtgever
 • De afzender
 • Benaming van het drukwerk
 • In het geval van edities: Naam en/of adreswissels per indruk op vrachtbrief vermelden.
 • Totaal aantal folders per pallet
 • Aantal pallets
 • Totaal aantal stuks van de zending

Aandachtspunten aanlevering

Je dient het drukwerk franco centraal aan het in de opdrachtbevestiging genoemde adres aan te leveren, dan wel decentraal op de door Foldervisie.nl in de bevestiging aangewezen adressen.

 • Decentraal, op locatie van de verspreider, slaan wij drukwerk maximaal vijf werkdagen voor het uiterste aanlevermoment kosteloos voor je op.
 • Centraal in ons eigen magazijn slaan wij drukwerk kosteloos op voor een maximale periode van 2 weken.
 • De definitieve opdrachtbevestiging dient vijf werkdagen vóórdat je drukwerk aanlevert binnen te zijn.
 • Voor de aanleverspecificaties tijdens de Feestdagen (i.v.m. mogelijk afwijkingen) verzoeken wij je contact op te nemen met één van onze medewerkers.

Aanleverschema

 • Homogene folders (zelfde uiterlijk, formaat en gewicht): Uiterlijk op de in de opdrachtbevestiging genoemde datum.
 • Specials: Uitsluitend in overleg met je contactpersoon bij Foldervisie.nl.

Niet correcte aanlevering

Indien drukwerk niet aan de gewenste specificaties voldoet, kan dit naast de consequenties op de kwaliteit van je verspreiding, extra kosten met zich meebrengen:

 • Extra transport- en/of bundelkosten.
 • Extra verspreidkosten. In onderling overleg kan worden overgegaan tot een ander verspreidmoment.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden en vertragingen in de verspreiding die ontstaan zijn door te late of niet correct aangeleverd drukwerk.

Levering voor meerdere verspreidweken

Indien drukwerk in verschillende weken verspreid moet worden dien je per verspreidweek de benodigde oplage aan te leveren of de voorraad centraal bij ons op voorhand op te slaan.

Geldigheid drukwerk- en aanleverspecificaties

Drukwerk- en aanleverspecificaties zijn enkel van toepassing op opdrachten welke binnen Nederland en/of België worden uitgevoerd. Voor zendingen in andere Europese landen kan je contact opnemen met je contactpersoon bij Foldervisie.nl. Neem voor afwijkende leveringen, formaten en gewichten telefonisch contact met ons op op het telefoonnummer 06-41729796 of stuur een e-mail naar klantenservice@Foldervisie.nl.

Foldervisie.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37124234, zie voor overige condities en bepalingen onze Algemene Voorwaarden.